ลำดับที่ : 10
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว วราภรณ์ โคตะมะ
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0990081090