วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ


ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี ผ่านระบบออนไลน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา

ลงนามถวายพระพร 64     เข้าสู่เว็บไซต์หลัก สมัครเรียนออนไลน์
พัฒนาโดย :- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ