ลำดับที่ : 44
ข้าพระพุทธเจ้า : ชมพูนุทแสนรัมย์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0858381532