ลำดับที่ : 50
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพปภา พุดช่อ
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0610747336