ลำดับที่ : 6
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วรรณวิสา ท้าวเขตร์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0631583937