ลำดับที่ : 52
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนันท์นภัส สิงห์เทาส์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : คอมพิวเตอร์ธุระกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0932713780