ลำดับที่ : 64
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรุณศรี ภักดียุทธ
หน่วยงาน/ที่อยู่ : ประชาชนทั่วไป
คำถวายพระพร : ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0630255686