ลำดับที่ : 47
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว ชนัญชิดา น้อยทะรงค์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0834980462