ลำดับที่ : 45
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนัฐกาญจน์ คำสุข
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0968613122