ลำดับที่ : 15
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรกาญจน์ หอมลำดวน
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0951942726