ลำดับที่ : 48
ข้าพระพุทธเจ้า : ทักษินา มาริบุตร
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0903177529