ลำดับที่ : 3
ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ภูวดล ลาประดิษฐ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0858873701