ลำดับที่ : 51
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว พิชญธิดา ปางชาติ
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิค อำนาจเจริญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ...
เบอร์โทรศัพท์ : 0630027265