ลำดับที่ : 24
ข้าพระพุทธเจ้า : นายอลังการ บุตรโท
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0986867567