ลำดับที่ : 16
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว วรางคณา โสภิพันธ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0652588688