ลำดับที่ : 17
ข้าพระพุทธเจ้า : นาย พนัส มงคลชาติไทย
หน่วยงาน/ที่อยู่ : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0809089362