ลำดับที่ : 19
ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ปิตุภูมิ ราชชมภู
หน่วยงาน/ที่อยู่ : เเผนกคอมพิวเตอรร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เบอร์โทรศัพท์ : 0963358903