ลำดับที่ : 13
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประภาวดี ทาทอง
หน่วยงาน/ที่อยู่ : เเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0656304829