ลำดับที่ : 2
ข้าพระพุทธเจ้า : นาย เมธวิน สุดแสดง
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0980258304