ลำดับที่ : 62
ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.อรัญญา ลาพาพันธ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0647904819