ลำดับที่ : 42
ข้าพระพุทธเจ้า : ศุภวิชญ์ นันทมาตร์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0809969002