ลำดับที่ : 57
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธันยพร สอดส่อง
หน่วยงาน/ที่อยู่ : คอมพิวเตอร์
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0654205855