ลำดับที่ : 33
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอารีรัตน์ งามสง่า
หน่วยงาน/ที่อยู่ : จังหวัดอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0624566877