ลำดับที่ : 59
ข้าพระพุทธเจ้า : น ส อริสา ดวงแข
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0809381318