ลำดับที่ : 58
ข้าพระพุทธเจ้า : สุนิษา นาำนธ์
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0625760348