ลำดับที่ : 53
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชกร เเก้วพิภพ
หน่วยงาน/ที่อยู่ : สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0885324296