ลำดับที่ : 22
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชราพร สุขจิตร
หน่วยงาน/ที่อยู่ : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0629320128