ลำดับที่ : 23
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบุญญิสา มูลเนียม
หน่วยงาน/ที่อยู่ : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
คำถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 0640812578